سمینار آگاهی دهی در مورد پلان استراتژیک دانشکده اقتصاد و معیار های تضمین کیفیت برگزار گردید

سمینار آگاهی دهی سمینار آگاهی دهی

این سمینار به منظور ایجاد هماهنگی میان اساتید، کارمندان، و مسولین دانشکده در راستای تطبیق پلان استراتژیک دانشکده اقتصاد به تاریخ 8/8/1397 در سالن اجتماعات شعبه برچی دانشگاه کاتب برگزار گردید. در این کنفرانس آقای نجیب الله ارشد ریس دانشکده اقتصاد در باره چشم انداز پنج ساله دانشکده که همانا تبدیل شدن به دانشکده معتبر در سطح منطقه می¬باشد برای اشتراکت کننده گان توضیحات ارائه نمود.

همچنان در این سمینار در باره اولویت¬های استراتژیک  دانشکده اقتصاد در طول پنج سال آینده برای اشتراک کننده گان معلومات ارائه گردید. علاوه بر آن نقش محصلان، اساتید و کارمندان در روند تطبیق پلان استراتژیک مورد بحث قرار گرفته وهمچنان درمورد میکانیزم های همکاری محصلان در بخش تطبیق پلان استراتژیک دانشکده معلومات ارائه گردید.

Sharingچاپ

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of

2021-11-30