برگزاری کنفرانس رشد فقر زدا ؛ تجربه رشد اقتصادی کشور ها

برگزاری کنفرانس رشد فقر زدا


موضوع: رشد فقر زدا؛ تجربه رشد اقتصادی کشورها

تاریخ برگزاری: 12 عقرب،1397

زمان: 1:30 الی 3:00 ب ظ

مکان: شعبه ماستری سالن اجتماعات

اشتراک برای عموم آزاد است


دانشکده اقتصاد و مرکز تحقیقات علوم اقتصادی و مدیریتی دانشگاه کاتب  کنفرانس دانشجویی  تحت عنوان رشد فقر زدا؛ تجربه رشد اقتصادی کشورها را  با اشتراک  دانشجویان  و سخنرانان ذیل برگزار می نماید.

اکبر بران پژوهشگر، دانشگاه فلنسبورگ جرمنی با موضوع ثاتیر طرح های انکشافی  بر کاهش فقر در افغانستان، طیبه هاشمی ، دانشجوی ماستری ،دانشگاه کاتب با موضوع بررسی شاخص های فقر چند بعدی در جهان، نقیب الله فلک دانشجوی ماستری، دانشگاه کاتب  با موضوع الگوی رشد اقتصادی کوریای جنوبی ، سیف الله فیضی، دانشجوی ماستری ، دانشگاه کاتب ، با موضوع بررسی رشد اقتصادی  و توزیع درآمد در هندوستان و محمد مظفری  دانشجوی ماستری دانشگاه کاتب، با موضوع رشد اقتصادی و نقش آن در کاهش فقر در اندونزیا.

Sharingچاپ

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of

2021-11-30