شریک سازی نتایج تحقیقات سال1402 اساتیدپوهنحی اقتصاد با جامعه

دانشکده اقتصاد جهت سهم گیری در توسعه پایدار وبینار شریک سازی نتایج تحقیقات سال 1402 اساتید خود با جامعه را برگزار نمود. این وبینار روز پنجشنبه مورخ 28/10/1402 از ساعت 2 تا 3:30 بعد از ظهر برگزار گردید و در آن نتایج تحقیقات چهار تن از استادان دانشکده اقتصاد ارائه شد.

در ابتدا دکتر نجیب الله ارشد رئیس دانشکده اقتصاد در مورد دستاوردهای تحقیقاتی دانشکده اقتصاد دانشگاه کاتب توضیح داد و بیان نمود که در اواخر سال 1400 جواز نشر دو شماره دوفصلنامه علمی-تحقیقی اقتصاد و مدیریت کاتب از وزارت تحصیلات عالی دریافت گردید که خوشبختانه در سال 1401 هر دو شماره با همکاری اساتید و محققان چاپ و نشر گردید.  در سال 1402 ژورنال علمی- تحقیقی اقتصاد و مدیریت کاتب بعد از بررسی هیئت وزارت تحصیلات عالی اعتبار آکادمیک ملی خویش را دریافت نمود. قابل یادآوری است که در دو سال اخیر به تعداد 15 عنوان مقاله داخلی و 7 عنوان مقاله بین المللی توسط اساتید دانشکده اقتصاد به نشر رسیده است و امیدواریم در سال های پیش رو بتوانیم در بخش تحقیقات و نیز کارآفرینی به عنوان چشم انداز جدید دانشکده فعالیت های بیشتری انجام دهیم.

در ادامه دکتر نجیب الله ارشد مقاله خویش با عنوان «بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فضای کسب و کار در کشور های عضو بریکس طی سال های ۲۰۰۰ الی ۲۰۲۰» را ارائه نمود و اظهار داشت که نتایج تحقیق رابطه مثبت بین شاخص  فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای کسب و کار در کشورهای عضو بریکس را تایید می کند. بدین معنی که با افزایش شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات، فضای کسب و کار در کشورهای مورد مطالعه بهبود می یابد.

بعد از آن استاد محمد علی فهیمی مقاله خود با عنوان «تاثیر مدیریت منابع انسانی مبتنی بردانش با نقش  میانجی سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر نوآوری در شرکت‌های تولیدی افغانستان» را ارائه نمود. نتایج تحقیق ایشان حاکی از آن بود که مدیریت منابع انسانی مبتنی بردانش بر سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی تاثیر مستقیم و معنادار داشته اما رابطه معنی داری بین مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش و نوآوری وجود ندارد. همچنان مدیریت منابع انسانی مبتنی بردانش با نقش میانجی سرمایه‌های اجتماعی و فکری بر نوآوری تاثیر معنی دار دارد.

سپس استاد عزت الله کریمی در مورد مقاله خود با عنوان « The Impact of Consumer Price Index on Foreign Exchange Reserves of Afghanistan» توضیح داد و بعد از بیان سوال، فرضیه ها و روش تحقیق اضافه نمود که نتایج این تحقیق نشان دهنده اثر منفی شاخص قیمت مصرف کنندگان بر ذخایر ارزی افغانستان طی سالهای 2000 -2020 می باشد.

در آخر دکتر مصطفی ابراهیمی مقاله خود را با عنوان « بررسی اثر صنعت گردشگری بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب درحال توسعه طی سال های ۲۰۱۰ الی ۲۰۲۰» ارائه کرد و ضمن تشریح اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق، هدف تحقیق، روش تحقیق و مدل تحقیق اظهار داشت که نتایج برآورد این تحقیق نشان می دهد درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری رابطه منفی و معنی داری با نابرابری درآمدی دارد. یعنی با افزایش درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری نابرابری درآمدی در کشورهای مورد مطالعه کاهش می یابد.

0 0 votes
Article Rating

Sharingچاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

2024-04-24