هزینه و فیس تحصیلی

 

فیس شعبه مرکزی/ سمستر بهاری سال 1397 هـ‌ ش
شماره دانشکده فیس ثابت نرخ هر واحد درسی تعداد واحد درسی اصل فیس تخفیف در نظر گرفته شده مبلغ تخفیف مبلغ قابل پرداخت
1 اقتصاد AFN 12,000 AFN 850 18 AFN 27,300 20% AFN 5,460 AFN 21,840
2 حقوق AFN 12,000 AFN 850 18 AFN 27,300 20% AFN 5,460 AFN 21,840
3 BBA AFN 12,000 AFN 850 18 AFN 27,300 20% AFN 5,460 AFN 21,840
4 علوم سیاسی AFN 12,000 AFN 850 18 AFN 27,300 20% AFN 5,460 AFN 21,840
5 جامعه شناسی AFN 12,000 AFN 850 18 AFN 27,300 20% AFN 5,460 AFN 21,840
6 مدیریت آموزشی AFN 12,000 AFN 850 18 AFN 27,300 20% AFN 5,460 AFN 21,840
7 کامپیوتر ساینس AFN 12,000 AFN 1,050 18 AFN 30,900 26% AFN 8,034 AFN 22,866
8 انجینری AFN 12,000 AFN 1,050 18 AFN 30,900 26% AFN 8,034 AFN 22,866
9 طب AFN 14,400 AFN 1,700 18 AFN 45,000 0% AFN 0 AFN 45,000
10 ماستری تمام رشته ها AFN 20,000 AFN 5,000 10 AFN 70,000 AFN 0 AFN 70,000
11 مونوگراف ماستری تمام رشته ها AFN 20,000 AFN 7,000 6 AFN 62,000 AFN 0 AFN 62,00

 

 

فیس شعبه برچی/ سمستر بهاری سال 1397 هـ‌ ش
شماره دانشکده فیس ثابت نرخ هر واحد درسی تعداد واحد درسی اصل فیس تخفیف در نظر گرفته شده مبلغ تخفیف مبلغ قابل پرداخت برای یک سمستر مبلغ قابل پرداخت برای یک سال
1 اقتصاد AFN 12,000 AFN 850 18 AFN 27,300 45% AFN 12,285 AFN 15,015 AFN 30,030
2 حقوق AFN 12,000 AFN 850 18 AFN 27,300 45% AFN 12,285 AFN 15,015 AFN 30,030
3 BBA AFN 12,000 AFN 850 18 AFN 27,300 45% AFN 12,285 AFN 15,015 AFN 30,030
4 علوم سیاسی AFN 12,000 AFN 850 18 AFN 27,300 45% AFN 12,285 AFN 15,015 AFN 30,030
5 جامعه شناسی AFN 12,000 AFN 850 18 AFN 27,300 45% AFN 12,285 AFN 15,015 AFN 30,030
6 مدیریت آموزشی AFN 12,000 AFN 850 18 AFN 27,300 45% AFN 12,285 AFN 15,015 AFN 30,030
7 کامپیوتر ساینس AFN 12,000 AFN 1,050 18 AFN 30,900 41% AFN 12,669 AFN 18,231 AFN 36,462
8 انجینری AFN 12,000 AFN 1,050 18 AFN 30,900 40% AFN 12,360 AFN 18,540 AFN 37,080
9 طب AFN 14,400 AFN 1,700 18 AFN 45,000 0% AFN 0 AFN 45,000 AFN 90,000
نوت:کلیه تخفیف ها در تمامی رشته ها در مقطع لیسانس فقط در صورتی قابل اجرا میباشد که مبلغ فیس الی تاریخ 30/حمل /1397 هـ ش پرداخت گردد.
0 0 votes
Article Rating

Sharingچاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

2024-05-26