تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیم سال اول1397 (سمستر بهاری)
4حمل شروع سمستر
4-13حمل انتخاب کریدیت
18-21حمل زمان حذف و اضافه
18-21سرطان حذف اضطراری
21 سرطان پایان سمستر
جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه هفته/روز   

حمل

10 9 8 7 6 5 4 هفته اول
17 16 15 14 13 12 11 هفته دوم
24 23 22 21 20 19 18 هفته سوم
31 30 29 28 27 26 25 هفته چهارم
7 6 5 4 3 2 1 هفته پنجم   

ثور

14 13 12 11 10 9 8 هفته ششم
21 20 19 18 17 16 15 هفته هفتم
28 27 26 25 24 23 22 هفته هشتم
31 30 29 هفته نهم
4 3 2 1   

جوزا

11 10 9 8 7 6 5 هفته دهم
18 17 16 15 14 13 12 هفته یازدهم
25 24 23 22 21 20 19 هفته دوازدهم
31 30 29 28 27 26 هفته سیزدهم
1 هفته چهاردهم   

سرطان

8 7 6 5 4 3 2 هفته پانزدهم
15 14 13 12 11 10 9 هفته شانزدهم
22 21 20 19 18 17 16 هفته هفدهم

0 0 votes
Article Rating

Sharingچاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

2024-05-26